Deutsch English Home Kontakt Otázky

Home page 
Informačné systémy
Networking - realizácia a správa počítačových sietí
Automatizácia a riadiace systémy

  Informačné systémy - návrh a tvorba
Networking - realizácia a správa počítačových sietí
Automatizácia a riadiace systémy

Do tejto kategórie služieb tiež radíme poskytovanie systémovej podpory klientom, teda poradenstva a konzultácií pre potreby špecifikácie požiadaviek na riešenie a údržbu informačných systémov, ktoré sú dodávané tretími stranami.

  Vývoj informačných systémov