Deutsch English Home Kontakt Otázky

Home page 
Informačné systémy
Networking - realizácia a správa počítačových sietí
Automatizácia a riadiace systémy

 

Návrh a tvorba informačných systémov predstavuje celú skupinu činností, prostredníctvom ktorých sme schopní splniť takmer ľubovoľnú požiadavku zákazníka na informačný systém tak, aby v plnej miere odrážal jeho predstavy. Zabezpečujeme všetky činnosti, ktoré sú nutné pre vývoj takýchto systémov a to od zákazníckej analýzy, návrhu, tvorby, zavedenia až po servis a ich údržbu. Samozrejmosťou je úzka spolupráca s klientom na presnej špecifikácii jeho požiadaviek a prispôsobenie nového systému jeho už existujúcemu prostrediu bez ohľadu na to, či sa jedná o internet/intranet riešenia alebo špeciálne aplikácie.

  Vývoj informačných systémov