Deutsch English Home Kontakt Otázky

Home page 
Informačné systémy
Networking - realizácia a správa počítačových sietí
Automatizácia a riadiace systémy

 

Priemyselnú automatizáciu v našej spoločnosti zastupujú činnosti zamerané na návrh a tvorbu riadiaceho programového vybavenia pre riadenie technologických procesov. Tu sme schopní pokryť celú škálu riešení a to od riadiacich systémov pre technologické linky, cez riadenie inteligentných budov, až po systémy pre centrálny manažment technologických prevádzok.

  Vývoj informačných systémov