Deutsch English Home Kontakt Otázky

Home page 
Legato - Profesionálny zálohavací systém pre vašu podnikovú sieť
DataBox - Network attached storage

 

Naše produkty pre úschovu a zálohovanie dát sú postavené na univerzálnej produktovej platforme LEGATO.

Nezáleží na tom, aké okolnosti prerušili Vašu prácu. Prírodná katastrofa, obyčajný výpadok napájania, technická chyba alebo odchod Vášho kľúčového pracovníka. LEGATO Vás vráti tam, kde ste skončili. Mať informácie, mať ich stále dostupné a súčasne chránené. Bez ohľadu na to, či používate Windows 2000 alebo systém Unix. Bez ohľadu na to, či máte malú podnikovú sieť alebo rozsiahly informačný systém. Produkty LEGATO Vám zabezpečia stálu kontrolu a ochranu Vašich údajov a to pri rešpektovaní Vašich súčasných možností ako aj cieľov, ktoré chcete dosiahnuť v budúcnosti.

  Úschova a zálohovanie dát