Deutsch English Home Kontakt Otázky

Home page 
Legato - Profesionálny zálohavací systém pre vašu podnikovú sieť
DataBox - Network attached storage

 

DataBox je server na báze operačného systému Linux, ktorý rieši bezpečné dátové úložisko pre Vašu podnikovú sieť. Diskový priestor umožňuje prispôsobovať sa dynamického rastu, pri zabezpečení maximálnej dostupnosti a bezpečnosti Vašich cenných dát.

  Úschova a zálohovanie dát