Deutsch English Home Kontakt Otázky

Home page 
Legato - Profesionálny zálohavací systém pre vašu podnikovú sieť
DataBox - Network attached storage

 

Informácie budú dostupné, ...
    tie, ktoré potrebujete,
    vtedy, keď ich potrebujete a
    tam, kde ich potrebujete.
Alebo chcete povedať, že informácie nepotrebujete?!

Produkty, ktoré riešia návrh celkovej koncepcie zálohovania a úschovy dát bez ohľadu na aktuálne používanú platformu klienta. Ponúkame komplexné riešenia v tejto oblasti a to od analýzy a návrhu až po implementáciu a servis.

  Úschova a zálohovanie dát