Deutsch English Home Kontakt Otázky

LM Tools - sledovanie nádrží a skladov tekutín


Home page 
Ekonomický softvér
Technologický softvér
Iný softvér

 

LM Tools je aplikácia pre meranie stavu skladov tekutých zásob. Otvorená architektúra LM Tools umožňuje integráciu viacerých technológií merania. V súčasnosti podporuje technológiu magnetostrikčných sond MTS Level Plus a meraciu konzolu PB20, ktorá integruje technológie tlakových a výškových sond.


LM Tools je založená na architektúre klient-server. Spracovanie údajov je oddelené od prezentačnej vrstvy. Umožňuje monitoring viacerých prevádzok z viacerých miest.

Aplikácia LM Tools Server

Aplikácia server komunikuje s fyzickým zariadením - meracími sondami, zbiera údaje a publikuje ich, ukladá denné uzávierky, trendy a dodávky do databázy. Formát výmeny údajov je založený na štruktúrovanom XML.
Aplikácia LM Tools Klient

Umožňuje prezentáciu údajov a konfiguráciu. Vďaka otvorenej architektúre je možná web prezentácia a ďalšie spracovanie údajov.
Vlastnosti LM Tools

 • Podpora vzdialeného sieťového prístupu
 • Konfigurácia produktov
 • Konfigurácia nádrží
 • Import kalibračných tabuliek
 • Grafická prezentácia aktuálneho stavu skladu
 • Sumár podľa produktov
 • Denné trendy - ukladaný stav skladu v hodinových intervaloch - graf
 • Denné uzávierky - graf a tlačová zostava
 • Kompenzácia objemu podľa teploty
 • Sledovanie dodávok vo vybraných nádržiach
 • Tlačové zostavy
 • Signalizácia stavu nádrží
 • Dohľad viacerých uzlov - pripojenie pomocou modemu
 • Výpočet hustoty (pri použitej technológii tlakového senzoru)

  Vytlačiť
 •   Produkty