Deutsch English Home Kontakt Otázky

Dr.Keny - špecializovaný program pre zajakavé deti


Home page 
Ekonomický softvér
Technologický softvér
Iný softvér

 

Dr.Keny je terapeutický program pre zajakavé deti vo veku od 7 do 11 rokov. Aplikuje Websterov princíp "formovania plynulosti reči" a je vhodný pre ambulantnú liečbu, ale aj pre súkromnú (domácu terapiu). Prvá lekcia začína extrémnym spomalením tempa reči. Po zvládnutom nácviku sa v ďalších lekciách tempo reči zvyšuje. Program je jedinečný, pretože spája motivačné prvky, okamžitú spätnú väzbu na prejav a hravú formu prostredníctvom príbehu doktorky Keny.

Súčasťou Dr.Keny je aj terapia pomocou doplňujúcej metódy "MAF" - maskujúcej spätnej väzby a databáza klientov, ktorá umožňuje terapeutovi evidovať základné údaje o klientovi, priebehu terapie, úspešnosti a štatistike.


Opis programu

 • Príbeh doktorky Keny je rozdelený na 7 dní
 • Dr.Keny sprevádza klienta slovným prejavom, ktorým ho uvádza do deja
 • V každej lekcii musí klient vkladať obrázky na bočných lištách do čiernych miest na obrázku

  Dr.Keny - obr. Lekcia


 • Po správnom vložení obrázku sa zobrazí nahrávač
 • Klient musí zobrazené slovo vysloviť do mikrofónu s čo najpresnejším časovaním

  Dr.Keny - obr. Nahrávač


 • Po nahratí sa záznam prehrá
 • Dr.Keny graficky vyhodnotí prejav

  Dr.Keny - obr. Vyhodnotenie prejavu

  MAF

  Maskujúca spätná väzba je metóda, ktorá za pomoci bieleho šumu aplikovaného do ucha klienta odvádza jeho pozornosť od neplynulej reči, čím dochádza k redukcii zajakovosti.


  Dr.Keny - obr. MAF

  Databáza klientov

  Dr.Keny - obr. Databáza klientov

  Vybavenie PC:

 • Operačný systém Windows 95,98,Me,2000
 • Pentium 166 MHz
 • 32 MB pamäť RAM
 • 30 MB priestor na pevnom disku
 • Grafický režim 800x600x16 bit
 • Zvuková karta Soundblaster - odporúčaná Live!
 • Stolový mikrofón

  Vytlačiť
 •   Produkty