Deutsch English Home Kontakt Otázky

Ebis
Spedis INV - fakturačný systém


Home page 
Ekonomický softvér
Technologický softvér
Iný softvér

 

Obchodný systém pre predajnú sieť. Obsahuje distribuované databázové jadro, na ktoré sú napojené aplikácie POS (Point-of-Sale) a aplikácie BackOffice. Umožňuje nasadenie ľubovoľného počtu kasových miest (POS) v rámci jednej prevádzky a následné prepájanie jednotlivých prevádzok na centrálne pracovisko s možnosťou plného manažmentu a vyhodnocovania obchodných dát celej predajnej siete. Keďže EBIS bol primárne vyvíjaný pre použitie v sieti čerpacích staníc, dokáže riadiť a komunikovať s externými technológiami, ako napríklad výdajné stojany.

  Produkty