Deutsch English Home Kontakt Otázky
headline.gif
NETIA, s.r.o. IČO: 35790920
J.C.Hronského 8 DIČ: 2020234326
Bratislava Tel/Fax: +421(2)44462527
831 02, Slovensko
Spoločnosť NETIA, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 Oddiel Sro Vložka 21991/B